Tvorba
Invalidovna


Touto novinou bych rád upozornil, že sháním někoho na programování simulátoru nebo někoho, kdo umí nastavení scény v Unreal Engine 4 a byl ochotný mne těmto základům UE naučit. V případě zájmu o spolupráci mne, prosím, kontaktuje (viz. Kontakt)

Nyní Vám představuji stanici Invalidovna, jež není finálně nasvícena (z důvodů dlouhých renderovacích času). Stanice je modelována přestavbou stanice již dříve modelované, a to konkrétně stanice Kolbenova. 


Palmovka


Tato stanice se po delší době vyjimá svou konstrukcí stanicím předešlým, protože je opět hloubená, a byl zde opět probuzen můj modelářský duch. 

Celá stanice byla modelována komplet od začátku a nebylo při ní využito dřívějších modelů vyjma nástupiště, napěťové koleje a kolejí samotných. Celá stanice byla modelována přibližně 18hodin. 

Poprvé v historii celého simulátoru byl vytvořen render s oběma saoupravami dohromady v jedné stanici.  


Českomoravská

Stanice Českomoravská představuje první stanici s možností obratu soupravy. Také zde bude ukončen první úsek, jež se aktuálně programuje a bude zcela zprovozněn. Na tomto úseku se bude zkoušet funkčnost simulátoru a schopnosti programátora, samozřejmě též celková náročnost simulátoru na počítač. 

Stanice je lehce odlišná od ostatních, zejména pak tvarem sloupů a samozřejmě zázemím. 

Tvorba obratiště byla velmi problémovou částí celé výstavby stanice. Na toto místo jsem se bohužel v reálu nikdy nedostal, a tak jsem hojně využíval fantazii a jediný snímek, který se ke mně dostal. Nicméně doufám, že na tom není příliš co zkazit a odborníci, nebo spíše ,,lidé od fochu'' nebudou jen nevěřícně kroutit hlavami. 


Vysočanská

Nejtěžší prací na celé stanici bylo vychytání správného odstínu modrého obložení stěn, ale zároveň i bílého obložení stropu. Nevím, jestli je na těch odstínech nebo osvětlení něco zvláštního, ale byl to boj. 

Po modelové stránce jsou ve stanici drobné změny, zejména v oblasti příjezdu ze směru Černý Most.Kolbenova


Stanice Kolbenova byla první, kde bylo užito nové technologie nasvícení a obecné osvětlení stanice. 

Největším problémem bylo umístění, resp. vhodné nafocení názvu stanice, jež se nachází na stěně tubusu. Neustále mi to nesedělo s podkladovou texturou. 

Zároveň to byla stanice, ve které byl vytvořen poprvé render s celou soupravou a užití staničních bannerů.


Hloubětín


Stanice Hloubětín již patří do série následujících 2 stanic, jež jsou konstrukčně stejně. Jedná se o trojlodní ražené stanice. Průměr jednotlivých tunelů odpovídá reálné stanici, stejně tak detaily v podobě laviček, znamení nouze, osvětlení, obkladům a jiné.

Z důvodu poměrné rozlehlosti stanice musel být volen kompromis mezi realističností a počtem polygonů v modelu. Vždy je to něco za něco, bohužel . . . Rajská zahrada


Stanice Rajská zahrada byla pro mne velikým oříškem. Jedná se opět o povrchovou stanici, tentokráte dvoupodlažní, kdy jednotlivé koleje jsou umístěny nad sebou. Celou stanici poté kryje prosklená kopule, jež drží na děrových ocelových nosnících. Ze stanice je velmi dobrý výhled do sídliště Černý Most I., texturové pozadí tak nemohlo být bráno vpotaz.

Celé okolí tak včetně stromů, keřů, stánků, panelových domů, lamp i zastávek muselo být jednotlivě modelováno. Díky této atypičnosti bylo i velmi složité tvarovat jednotlivé tubusy tunelů tak, aby do stanice perfektně seděly a přechod z tunelu do stanice neztrácel na plynulosti.

Důvodem, proč vidíte na obrázcích ,,dvojité díry'' jsou, že v simulátoru není možné vidět ,,zápornou stranu'' polygonu. Jednoduše řečeno, v simlátoru bude díra vidět pouze jednou.


Černý Most


Stanice Černý Most navazuje hned na obratiště a tvoří tak spolu jednotný model. Stanice leží na povrchu, bylo tedy nutné modelovat ji i s jejím okolím. To je tvořeno kombinací modelů, textur a různých pozadí, abych dosáhl maximální efektivity a dobrého dojmu při pohledu ze stanice ven. 

Zajímavá byla i tvorba tubusu spojujícího stanice Černý Most a Rajská zahrada. Fotky z výsledku můžete najít v sekci Galerie. 


Obratiště Černý Most

12. říjen 2015

Obratiště na Černém Mostě byl první prostor, který byl modelován. Jedná se o obratiště s prostorem pro depotování 7 standardních souprav a s poměrně velikým zázemím. 

Na obratišti nesmí chybět detaily jako výhybkové přestavníky, zabezpečovací zařízení, jednoduchá elektroinstalace a jiné.